Nordfyns Kommune i front

I foråret 2017 fik Danmark sin første demensvenlige kommunalbestyrelse. Det er Nordfyns Kommune, der er gået helt i front med alle kommunalbestyrelsens medlemmer, som er blevet Demensvenner. Med den nye status følger en forpligtelse for kommunen til at fortsætte arbejdet med at skabe et godt, aktivt og værdigt liv – også i et liv med demens. Arbejdet har dog været i gang over længere tid i kommunen, der også er den første på Fyn, som har demenssikring på alle plejecentre.

Demenssygdomme berører mange mennesker

Vi kan desværre forvente en stigning af borgere med demenssygdomme. Her i Danmark anslår Nationalt Videnscenter for Demens, at antallet af demensramte borgere vil stige fra de nuværende ca. 85.000 til over 150.000 i 2040. Det er rigtig mange. Læg dertil de mange pårørende, der vil leve med konsekvensen af demens i hverdagen. Her nævnes tal på helt om imod en million! Det vil betyde et øget pres på både de menneskelige og økonomiske ressourcer for at magte og håndtere sygdommen og dennes konsekvenser.

I Nordfyns Kommune er der i 2017 omkring 500 mennesker med en demensdiagnose. Dertil kommer deres pårørende, så der er tale om et ikke ubetydeligt antal borgere, der er berørt af sygdommen allerede.

Vision på demensområdet

Inden 2036 vil andelen af borgere over 65 år stige til 39% på landsplan. Men ifølge Region Syddanmark og Danmarks Statistik vil andelen stige til hele 45% i Nordfyns Kommune. Det kan betyde et større pres på plejeområdet. Men især stigningen af borgere med demens – eller demenslignende symptomer – har fået kommunen til at skabe et fælles grundlag for en samlet demensindsats.

En stolt borgmester

Kommunen har en omfattende og velstruktureret demenspolitik. Om politikken siger borgmester Morten Andersen: ”Som kommune ønsker vi at skabe de allerbedste rammer for vores demente borgere og deres pårørende. Det vil vi som kommunalbestyrelse gerne sætte os i spidsen for. Og jeg er stolt over, at vi er den første demensvenlige kommunalbestyrelse i Danmark.”

Morten Andersen, der har været borgmester siden 2010, fortsætter: ”Vi har besluttet en demenspolitik, hvor der er særlig fokus på at øge det omgivende samfunds viden om demens. Større indsigt giver også større forståelse. Det handler om at inkludere demente, fremfor at ekskludere dem”.

Fuldt udbygget demenssikring

Nordfyns Kommune er den første fynske kommune, som har sikret alle plejecentre med en fuldt udbygget demenssikring. Sikringen består bl.a. af positionsmeldere, som giver personalet mulighed for at vide, hvor en demensramt beboer opholder sig. Derudover har kommunen sikret sig yderligere med etablering af en Demensring, der er lagt omkring hvert af de fem plejecentre.

Borgmester Morten Andersen siger om kommunens demenssikring af plejecentrene: ”Vi har tænkt sikkerheden ind på mange måder på vores plejecentre. Det gør vi først og fremmest af hensyn til de dementes sikkerhed, men også fordi det giver en større frihed og livskvalitet for den enkelte. Ny teknologi gør, at beboerne i vid udstrækning kan færdes frit og blive" fundet", hvis ikke man selv kan finde hjem.  Det giver en tryghed for vores ældre og for de pårørende.”

Arbejdet fortsætter …

Med status som Danmarks første demensvenlige kommunalbestyrelse følger en forpligtelse for til at fortsætte arbejdet med at skabe et godt, aktivt og værdigt liv – også i et liv med demens. Så selvom kommunen er i front, så har de ikke tænkt sig at nedprioritere demensområdet fremover.
”I de kommende år har vi især fokus på at omsætte politikken til konkret handling. Det omfatter også involvering af civilsamfundet og kompetenceudvikling af vores medarbejdere”, slutter borgmester Morten Andersen.

Demensring

Ud over demenssikring af alle plejecentrenes bygninger har Nordfyns Kommune taget skridtet fuldt ud med sikringen af beboerne. Det har de gjort med etablering af en Demensring, der er lagt omkring hvert af de fem plejecentre. Demensringen fungerer på samme vis som positionsmelderne, men ligger i stedet for i jorden. Det betyder, at beboere kan færdes imellem bygningerne uden problemer. Men hvis en beboer for eksempel krydser en linje på en sti, bipper alarmen straks på én af personalets telefoner. I telefonens display vil der for eksempel stå: "Hr. Jensen på gangsti". Så kan personalet gå ud og hente hr. Jensen tilbage fra sin ”udflugt” – helt udramatisk.

De fem kaldeanlæg samles i én løsning

Kommunens fem plejecentre er alle udstyret med den nyeste teknologi inden for demenssikring. Hvert enkelt plejecenter kan selv administrere alt omkring tildeling af alarmudstyr til den enkelte beboer og medarbejder. De kan også selv håndtere hvilken medarbejder, der skal modtage alarmer fra de forskellige beboere, oprette udkaldsplaner mv. I det hele taget er det et meget fleksibelt system, der kan imødekomme de specifikke behov på hvert enkelt plejecenter.

Hos Nordfyns Kommune er der valgt en langsigtet løsning, der giver mulighed for et samlet overblik over udstyret på de forskellige plejecentre. Løsningen hedder Composio, og er udviklet af Tunstall. Det er en SQL-server med en web-baseret brugergrænseflade, der giver mulighed for at arbejde med flere plejecentre og flere brugere på systemet samtidig. Brugerne kan desuden have differentieret adgangsniveau, så nogle brugere kun har adgang til udstyr på sit eget plejecenter.

Composio er installeret i kommunens IT-afdeling i Otterup. De enkelte plejecentre administrerer i dag selv alt omkring deres kaldeanlæg. De benytter sig endnu ikke af muligheden for det overordnede overblik, men er noget, de har med i deres overvejelser for fremtiden. Kommunen har dermed valgt en fremtidssikret løsning, som de kan bygge videre på i årene fremover.

Demenssikring i topklasse

Tunstall, som har leveret demenssikringen til alle plejecentrene, har haft den samme projektleder på igennem hele perioden med opgraderingen er tre plejecentres kaldeanlæg og etableringen af de to helt nye anlæg. Fra kommunens side har souschef for Aktiv pleje og omsorg, Lis Kjeldstrup, været tovholder hele vejen igennem projektperioden. Projektleder og souschef har holdt processen på sporet, så Nordfyns Kommune i dag har demenssikring i topklasse for beboere på alle kommunens plejecentre.

Tilbage