Nøglefri hjemmepleje i Holstebro

Holstebro Kommune udskiftede i starten af 2015 alle nøglebokse hos borgere, der modtager hjemmehjælp. I stedet for nøgler blev der installeret elektroniske låse på kommunens ældreboliger, plejeboliger og hos de borgere, der er visiteret til bl.a. pleje og/eller nødkald.

Denne artikel giver dig bl.a. et indblik i kommunens begrundelse for at vælge elektroniske låse, implementeringen og sikkerheden. 

1.100 elektroniske låse i Holstebro Kommune 

I februar 2015 startede kommunen med at nedtage 922 nøglebokse, som blev skiftet ud med Tunstalls elektroniske låse, Carelock ACE. I januar 2017 har kommunen omkring 1.100 elektroniske låse installeret i både by- og landområder. De fleste i private boliger, men også en del plejeboliger i tilknytning til plejecentre.

Et spørgsmål om tryghed og sikkerhed

Holstebro Kommune anså ikke de elektroniske låse som en spareøvelse. Beslutningen bundede derimod i større sikkerhed for borgerne og mere smidige arbejdsgange for medarbejdere, som arbejder på tværs af distrikterne. Derudover ønskede kommunen også at fjerne nøgleboksene, så det ikke er synligt, hvor der bor borgere med behov for hjælp.

Mange borgere var utrygge ved at have en nøgleboks hængende uden for døren. Denne utryghed er fjernet samtidig med, at nøgleboksene blev taget ned.

Implementering

Et lokalt låsefirma tog sig af den praktiske opsætning af de elektroniske låse. Rent teknisk monteres der en lille låseboks på yderdørens indvendige side, så boksen ikke er synlig uden for boligen. Boksen monteres, så borgeren og pårørende kan benytte de sædvanlige nøgler. 

Ud over de fysiske installationer var der et tæt samarbejde mellem Tunstall og Holstebro Kommunes IT-afdeling omkring administrering og hosting af løsningen.

Med Tunstalls Carelock-system kan kunden selv vælge, om hosting skal ske hos Tunstall eller hos egen IT-afdeling. Holstebro Kommune valgte, at deres egen IT-afdeling skulle hoste løsningen.

Bekymring for ”det nye”

Der opstår ofte bekymring, når noget nyt skal køres ind. Hos personalet i Holstebro Kommune gik snakken naturligt nok på, hvordan hverdagen ville fungere uden traditionelle nøgler. Det ville selvfølgelig være smartere med mobiltelefonerne, men kunne medarbejderne nu også have tiltro til et nyt system? En traditionel nøgle virker jo ALTID …

Større sikkerhed

I tiden før de elektroniske låse kunne personalet have bekymringer om at miste nøgler til nøgleboksene. Hvis det skete, skulle alle bokse udskiftes. Det var en bekostelig affære. Med det elektroniske låsesystem kan låsene omkodes centralt, så kommunen hurtigt og effektivt kan sikre, at det kun er personale og borgerne selv, som har adgang til de pågældende hjem.

I forbindelse med at benytte mobiltelefoner og Bluetooth er der et issue om sikkerhed i forhold til hackere. Her har Tunstalls elektroniske låsesystem markedets højeste sikkerhed.

Læs detaljeret beskrivelse omkring sikkerhed HER >

Mere smidige arbejdsgange

Arbejdsfunktioner som fx udbringning af mad, vasketøjsordning eller besøg af terapeuter foregår på tværs af kommunens distrikter. Før det elektroniske låsesystem skulle medarbejderne have en nøgle med for hver enkelt distrikts nøglebokse. Det var upraktisk, ligesom flere distrikters nøglebokse skulle skiftes i tilfælde af mistede nøgler. 

Ifølge Bibi Mundbjerg, sektionsleder for hjælpermidler og APV i Holstebro Kommune, giver medarbejdernes mobiltelefon nu en meget mere smidig adgang til borgere på tværs af distrikterne, da de slipper for den besværlige nøglehåndtering. Tildeling af distrikter er også simpelt, da det sker fra centralt hold. Det betyder samtidigt, at adgang også hurtigt kan fjernes igen.

Nye arbejdsrutiner

Bibi Mundbjerg nævner, at et elektronisk låsesystem giver nye arbejdsrutiner. Fx skal der planlægges et flow i batteriskift, som ikke var noget, der skulle udføres tidligere. Derudover skal nye medarbejdere også have en ordentlig introduktion til, hvordan de benytter mobiltelefonen til at låse borgernes døre op med. 

Så nemt er det: Tjek denne lille film (52 sek.)

Bedre mulighed for at kvalitetssikre og registrere besøg hos borgerne

Bibi Mundbjerg nævner, at kommunen har mulighed for at dokumentere besøgene hos den enkelte borger. Hvem, der har besøgt borgeren, hvornår og hvor længe kan fx være brugbart ved forespørgsler til hjemmeplejens overholdelse af serviceforpligtelserne over for borgerne eller andre tvivlstilfælde omkring mængden (og evt. længden) af besøg.

Med Tunstalls elektroniske låsesystem registreres alle plejernes (og terapeuter mv.) besøg, hos borgerne, med oplysning om:

  • Tidpunkt for start og afslutning af besøget
  • Hvem, der har været på besøg
  • Hvor besøget er foretaget

Vil du vide mere?

Du kan få mere information om de elektroniske låse HER >

Du er også meget velkommen til at kontakte Klaus Riisberg på tlf. 51 19 27 70 eller mail: krg@tunstallnordic.com 

 

Tilbage