Marienlund i Silkeborg

I marts 2017 flyttede de første beboere ind i det nybyggede plejecenter, Marienlund, i Silkeborg. Der er her tale om Danmarks mest moderne plejecenter, som er udstyret med den nyeste velfærdsteknologi. Det skaber en diskret, men meget høj, sikkerhed på plejecentret. Sikkerheden består bl.a. af en demensring, som registrerer, hvis en demensramt beboer går uden for det stiplede område på billedet.

Demensvenlig byggeri med diskret sikring

I 2035 vil der være ca. 2.250 demensramte borgere i Silkeborg Kommune – ifølge Nationalt Videnscenter for Demens. Det er en stigning på ca. 800 i forhold til i dag. Kommunen har derfor haft fokus på, at Marienlund skal være klar til en fremtid med flere demente beboere. Det har ført til et byggeri med særligt fokus på indretningen, med bl.a. specielle toiletsæder, badestole, gulvbelægning, skabslåger og bordplader, der tager hensyn til demente. Derudover har kommunen valgt at skabe den højeste tryghed med demenssikring fra Tunstall.

Idékatalog på baggrund af brugerinddragelse

I efteråret og vinteren 2013 valgte Silkeborg Kommune at afholde en række møder og workshops. Her kunne beboere, brugere, medarbejdere, pårørende, frivillige samt Ældrerådet arbejde med at tydeliggøre brugernes ønsker og behov til det nye plejecenter. Dette arbejde førte til et idékatalog til byggeriet.

Kreativ legeplads i en lagerbygning

Silkeborg Kommune ønskede at give et bud på fremtidens plejebolig. I starten af 2014 etablerede de derfor en forsøgsbolig i en lagerbygning. Det var en komplet plejebolig – eller måske rettere en kreativ legeplads, da der var tale om en helt ny type plejebolig. Forsøgsboligen blev til i et samarbejde med 15 virksomheder, der installerede forskellige former for ny teknologi. Dermed havde kommunen en lang periode til at afprøve forskellige former for ny teknologi – inden de første spadestik til Marienlund blev taget.

Velfærdsteknologi i flot og diskret design

Marienlund består af i alt 120 boliger – 96 plejeboliger og 24 boliger til udviklingshæmmede. Både boligerne, beboerne og personalet er udstyret med den nyeste velfærdsteknologi. Det skaber en diskret, men meget høj sikkerhed på plejecentret. Fx tændes der automatisk lys i retning af badeværelset, hvis en beboer skal på toilettet om natten. Et andet eksempel er, at skinner til lifte er gemt væk i smarte paneler.
 
Disse løsninger er med til at skabe en tryg hverdag for beboere og personale:
  • Sensorer, der sender alarm til personalet, hvis en beboer ikke vender tilbage efter et besøg på badeværelset.
  • ID Lock til kontrol af adgang til den enkelte beboers bolig.
  • Positionering, så beboer kan lokaliseres.
  • Demensring, så personalet modtager alarm, hvis plejecentrets område forlades.
  • TeleVagt Web, så personalet selv kan tilføje og udskifte nyt alarmudstyr.

Kommunens første teknologimedarbejder

Frank Hansen, der i mange år har arbejdet som elektriker, blev tidligere på året ansat som Marienlunds teknologimedarbejder. Han er samtidig også den første af slagsen i hele Silkeborg Kommune. Stillingen indebærer mangeartede arbejdsopgaver som fx indkodning og håndtering af alarmer, nødkald og telefoner. Vedligehold og drift af infoskærme hører også til opgaverne, ligesom det er Frank Hansen, der står for kodninger af nøglebrikker. I dagligdagen har han også et tæt samarbejde med de tekniske servicemedarbejdere, som er tilknyttet Marienlund.

Nøglebrikker til alle boliger

Alle Marienlunds boliger er udstyret med ID Lock på dørene. ID Lock er Tunstalls unikke låsesystem. Med ID Lock er en beboers dør låst, men den kan altid åbnes indefra på helt almindelig vis. Udefra låses der automatisk op, når beboeren nærmer sig døren – med en lille nøglebrik på armen eller i tøjet. Døren åbner dermed kun for den beboer, der har tilladelse til boligen. Personalet kan dog altid åbne døren med en specielt tilpasset nøglebrik, mens pårørende også kan få en nøglebrik, som kan benyttes.
Læs mere om ID Lock HER >

Større bevægelsesfrihed med demenssikring

Marienlund har installeret demenssikring både inde og ude. Inde på plejecentret indeholder demenssikringen en række positionsmeldere, der gør det muligt at opdele huset i en række zoner. Hvis en demensramt beboer forlader en bestemt zone, kan personalet få en alarm på deres telefoner.
Læs mere om demenssikring HER >

Udearealerne er etableret med demensring, som sikrer, at beboerne kan bevæge sig rundt på terrasser, i sløjfehaver og træningsstier. Grunden indeholder faktisk to demensringe – en indre og en ydre. Det giver flere zoner, så beboerne ikke uhensigtsmæssigt forlader plejecentret. Såfremt en beboer går udenfor demensringen, vil personalet få besked på deres telefon.
Læs mere om demensring HER >

Sensorer, lys og alarmer

Fra Tunstalls side har vi også været med i en løsning, hvor der automatisk tændes lys i retning af badeværelset, hvis en beboer skal på toilettet om natten. Det sker ved, at en sensor registrerer, at beboeren træder ud af sengen. En sensor kan også registrere, hvis beboeren ikke vender tilbage fra badeværelset. Det vil resultere i en alarm til personalet, da det kan betyde, at beboeren er faldet.

Fleksibelt system

Teknologimedarbejder Frank Hansen administrerer alt udstyr via softwaresystemet TeleVagt Web. Herfra tildeler han også udstyr til beboere og personale. Frank Hansen kan også oprette og nedtage udstyr, samt tildele det til både beboere og personale. Men TeleVagt Web giver faktisk også mulighed for at være på forkant med udviklingen af en beboers sygdomstilstand. Det kan ske via udtrækning af forskellige rapporter for alarmtyperne på centret. Derved kan det bl.a. ses, hvis en bestemt beboer gradvist sender flere alarmer – eller måske er begyndt at blive dørsøgende.

Klar til fremtiden

Fremtidens Marienlund gør det muligt at tilpasse boligen løbende – efter de enkelte beboeres behov. Vi nævnte tidligere de fleksible vægge/skydedøre, som kan ændre boligens indretning. En anden ting er, at Marienlund ikke er installeret med alt velfærdsteknologisk isenkram fra starten. Byggeriet er derimod forberedt med grundinstallationer, så det er muligt at anvende nye velfærdsteknologiske løsninger efter behov. Dette er medvirkende til, at Marienlund også kan være moderne efter en længere årrække.

Tilbage