Lys kan højne sikkerhed og trivsel

Velfærdsteknologi kan sammensættes på flere måder. Til nye løsninger, der støtter personale og beboere på plejecentre og i hjemmeplejen. Hos Tunstall har vi bl.a. erfaring med at tænke ud over egen produktportefølje og integrere med løsninger fra andre leverandører. Et godt eksempel er i forhold til lys på plejecentre.

Omgivelseskontrol

En lang række plejecentre anvender et kaldesystem fra Tunstall. Her kan vi fx lave en løsning, hvor afgivelse af alarm også tænder lyset på forskellige måder. I den enkelte bolig kan beboerens alarm bevirke, at lyset også tændes om natten. Måske blot til 50%, da det føles mere behageligt, end fuld belysning. Det gør det nemmere for personalet, når de kommer ind i en bolig, hvor der allerede er tændt lidt lys.

Undgå faldulykker

Blandt mulighederne er også, at der automatisk tændes lys i retning af badeværelset, hvis beboeren træder ud af sin seng om natten. Fx kan en lille lampe tænde ved sengen, mens en anden lampe tænder tæt ved badeværelset, hvor lyset også automatisk tændes. Når lyset automatisk leder vejen til – og fra – badeværelset, undgår beboeren at lede efter lamper eller at blive forvirret i mørket. Og så hjælper lyset naturligvis med, at beboeren ikke falder over møbler, eller andre genstande, i nattens mørke.

Simpel løsning

Lys, der guider en beboer ud på badeværelset, behøver ikke at være en stor installation. Det kan fx være, at en lyskilde fungerer som en controller, der blot sættes i en stikkontakt. Fra controlleren vil personalet have en nem adgang til alle funktioner. Det kan typisk være, at lyset udelukkende skal tænde og slukke om natten. Det kan også være, at personalet ønsker en alarm, hvis beboeren ikke returnerer til sin seng i løbet af en bestemt tidsperiode. Hvis en fastsat tid overskrides kan det skyldes, at beboeren er faldet.

Sikkerhed for personalet

På et demensafsnit – eller inden for det psykiatriske område – er en personalealarm ofte en del af personalets udstyr. Den skal sikre, at det øvrige personale modtager en alarm, når der er behov for hjælp. Men alarmtrykket kan også programmeres til, at lyset tændes i det område, man befinder sig i. Det kan gøre en situation mindre farlig, da der sker en menneskelig reaktion, når lyset pludselig tændes. Samtidig vil lyset hjælpe kollegerne med at orientere sig, så de hurtigt kan nå frem og komme til undsætning. Lyset kan også skabe en overraskelse, der giver personalet nogle vigtige sekunder til at slippe væk fra tilspidsede situationer.

Døgnrytmelys

Mange demensramte, som flytter ind på plejecentre, har en eller anden form for forstyrrelse i deres døgnrytme. Det bevirker dårlig søvn – og deraf træthed i dagtimerne. Denne træthed kan være med til at forringe deres livskvalitet. I bestræbelserne på at undgå dette, har flere plejecentre fået installeret døgnrytmelys. Belysningen leveres ikke af Tunstall, men vi har lavet integration til flere leverandører inden for dette område.

Døgnrytmelys følger det naturlige lys, så det understøtter døgnets gang – med aktiviteter i løbet af dagen, og de gode søvnvaner om natten.

Natlyset er uden de blå toner, der forstyrrer kroppens døgnrytme. Når de blå toner fases ud af lyset, sender det et tydeligt signal til beboerne om, at det er ved at blive nat – og dermed tid til at sove. Billedet viser Plejecenter Marienlund, der har fulddynamisk døgnrytmelys i 120 plejeboliger.

Større sikkerhed ved brand

Nogle af de steder, hvor Tunstall har integreret med lys, kan systemet udvides til at omfatte ABA anlæg (brand). Det kan betyde, at alt personale modtager alarm på deres telefon, mens lyset tændes overalt på plejecentret. Dermed spares der kostbar tid med at få lyset tændt i alle boliger på plejecentret.

Løsning til de konkrete behov

Skal løsningen være en del af et større system eller ”stand-alone”? Det er et spørgsmål om, hvilket behov der er på plejecentret.  Hos Tunstall kan vi håndtere alle størrelse af disse opgaver, ligesom vi har flere alternative muligheder, end der er kommet med i denne lille artikel.

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan Tunstall kan integrere med lys, eller andre løsninger, så er du meget velkommen til at kontakte vores salgsafdeling HER >

 
Tilbage