Demensringe i Kolding giver større frihed

I 2014 besluttede Kolding, som den første kommune i Danmark, at alle byens plejecentre skulle højne sikkerheden med en demensring. En beslutning, der bundede i at give beboerne mere frihed og samtidig sikre en tryg hverdag på plejecentrene. Et af kommunens plejecentre er Kirsebærhaven, som fik etableret demensringen i maj 2015.

Kirsebærhaven

Kirsebærhaven ligger ud til mark og skov – i udkanten af bydelen Bramdrupdam. Plejecentret er bygget som leve-bo-miljø. Det vil sige, at alle boliger er samlet i boenheder på seks til otte boliger. Disse boliger deler fællesfaciliteter som opholdsstue, køkken og bryggers. Alt i alt er der ni enheder med gode friarealer udenom.

Hvad er en demensring?

Demensringen består af kabler, der er lagt ned i jorden omkring hele plejecentret. Derudover er demensramte beboere udstyret med en lille alarmsender, som kan bæres om fx håndledet eller være fastsat i tøjet. Når beboeren træder uden for ringen, bipper alarmen straks på én af personalets telefoner. I telefonens display vil der stå en præcis besked om, hvor beboeren befinder sig. Dermed kan personalet gå ud og hente den demensramte tilbage fra sin ”udflugt” – helt udramatisk.

Større frihed for beboerne

Centerleder Elise Jochumsen siger, at demensringen er til stor glæde for beboerne. De kan nu vandre rundt i plejecentrets udenoms arealer – uden begrænsninger. Og helt uden at blive provokeret af, at en medarbejder følger efter og holder øje med beboerens færden i de grønne arealer omkring boenhederne.

”Personalet kan sænke skuldrene”

Demensringen tager helt klart noget stress fra personalet. Eller som centerleder Elise Jochumsen udtrykker det: ”Personalet har kunnet sænke skuldrene og slappe mere af i hverdagen”. Det giver et personale med mere ro i sindet og dermed større tryghed for alle.

Demensringen har højnet sikkerheden

Tidligere kunne beboere være nået flere kilometer væk, før de blev fundet. Dette har ændret sig markant i den periode, hvor Kirsebærhaven har haft demensringen. I den tid har der været flere episoder med beboere, som var på vej væk, men de er alle blevet ”stoppet” af demensringen.

Information om demensringen ved indflytning

Når nye beboere flytter ind på Kirsebærhaven, bliver de – og deres pårørende – informeret om, at sikkerheden er prioriteret højt med en demensring. Dermed kommer Kirsebærhaven ”hele vejen rundt”, så der skabes tryghed hos både den demensramte, de pårørende og personalet.

Tilbage