Serviceaftaler

Bemærk: Ved reparation forstås udbedring af pludseligt opståede fejl.

Fordele ved serviceaftaler

Når der investeres i et alarmsystem, er det vigtigt med vedligeholdelse, så personalet er tryg ved løsningen.

Vi tilbyder fleksible serviceaftaler, som passer efter behov og ønsker med hensyn til tilkaldetider og grad af servicering. Vi indgår dermed en aftale om en service, der passer kunden.

En serviceaftale sikrer, at:

•  systemet altid virker

•  systemet kan opgraderes til de nyeste funktioner

•  der er afsat ressourcer ifølge den valgte serviceaftale.

Flest fordele med Døgnservice

• Alle driftomkostninger på løsningen kendes.

• Undgå at indkalde ekstra personale ved ventetid på servicereparationer.

• Fejlretning påbegyndt inden for 3 timer.

• Stor tryghed for personalet.

Tilkaldetid og vedligeholdelse

Reparation

Med Standardservice og Døgnservice bliver der, samtidig med reparation, foretaget forebyggende vedligeholdelse, dvs. eftersyn, justering og opdatering af udstyret.

Med Beredskabsservice kan forebyggende vedligeholdelse og opdatering foretages, hvis det rekvireres.

Tilkaldetid

Med Døgnservice og Beredskabsservice vil fejlretning være påbegyndt inden for 3 timer – uanset ugedag og tidspunkt på døgnet.

Med Standardservice påbegyndes fejlretning inden for 8 timer – i tidsrummet man.-tors. kl. 8.00-15.30 og fredag kl. 8.00-15.00.

Programvedligeholdelse

Nye programversioner installeres ved teknikerens servicebesøg, samtidig instrueres i nye programfunktioner og ændringer.

Systemservice

Tunstall A/S opbevarer kopi af programmer, for hurtig reetablering af systemet efter evt. nedbrud. Kunden er selv ansvarlig for sikkerhedskopi af opsamlede data.

 

Læs brochure om mulighederne med serviceaftaler (PDF)