IDT124 pos.sender,vandalsikret

Varenr. K2418

Positionering er vores helt unikke system til sikring af både personale og dørsøgende personer.

Ved opsættelse af positionsmeldere kan der dannes en finmasket inddeling af områder, så alarmsenderes og DECT-telefoners position registreres.

 

IDT124 – vandalsikret

Denne model har samme teknologi og funktion som IDT124, men har et plastkabinet, der er sikret mod vandalisme.

Der sendes et lavfrekvensfelt med positionsinformationer til alle alarmsendere med position: Tx75P, Tx75D, MIP75/MIP74 og PS75/PS74 (og ældre 72- og 73-sendere). Ferritantenne er inkluderet.

IDT124 sender et 17 kHz felt med positionsinformationer. Den er kodet via dipswitch med positionsnumre fra 0001 til 1024 (i 4 PIC-processorer).

Senderne, som modtager positionsinformationerne, er programmeret til enten at ignorere, opdatere positionshukommelsen eller til automatisk at sende en alarm – afhængig af hvilken af de 8 zoner (antal af positions-ID’er), IDT’en er tildelt.

Den indbyggede ferritantenne distribuerer 17 kHz feltet og dækningsområdet vil typisk være på maksimum ~90 cm i radius.

IDT124 benyttes typisk ved siden af en dør (i samme side som dørhåndtaget) eller ved en smal passage. Positionsfeltet må ikke overlappe andre positionsfelter, idet senderne ikke vil blive opdateret.

 

Eksempel på anvendelse

En demensramt beboer, på et plejecenter, kan færdes frit rundt på centret. Hvis centret forlades, modtager personalet en besked på deres DECT-telefon. Beskeden indeholder beboerens navn og position for, hvor beboeren forlader centret.

Området kan også udvides til, at beboeren kan færdes frit i en tilhørende have. Og når haven forlades, så modtager personalet beskeden på deres DECT-telefon.

Positionering kan også være til sikring af personale, som er udsat for overfaldsfare i forbindelse med udførelsen af deres daglige arbejde. De kan fx benytte en lille diskret alarmknap eller en DECT-telefon med alarmknap. Når personalet sender en alarm, modtager det øvrige personale positionen for alarmen, hvorefter de kan komme deres kollega til undsætning.

Vores positionsmeldere sættes op rundt om på hospitaler, psykiatriske afdelinger, plejehjem m.v.