E-bøger

Data, dimser og demens
april 25, 2019

Data, dimser og demens

Når et familiemedlem rammes af en demenssygdom, påvirker det hele familien. Hverdagen vil ændre sig – og hvad med fremtiden? Denne e-bog er både relevant for pårørende til demensramte og mennesker, der arbejder inden for området.

Telemedicin – hvad er meningen
januar 10, 2019

Telemedicin – hvad er meningen

Vi står over for betydelige udfordringer med et stort og voksende antal behandlingskrævende borgere, der lider af kroniske sygdomme. Mange anser derfor telemedicin, som en nødvendighed i bestræbelserne på at klare de store udfordringer fremover. Med denne lille e-bog håber vi at kunne give et lille indblik i, hvad telemedicin er, og nogle af de muligheder det kan give.

Døgnbemandede vagtcentraler i Danmark
april 12, 2018

Døgnbemandede vagtcentraler i Danmark

Hvordan har de ældre det med at have et nødkald i hjemmet? Hvad består en alarmoperatørs arbejde i? Hvorfor vælger nogle kommuner en bemandet vagtcentral i stedet for en ubemandet? Det er nogle af de ting, du får svar på i denne første danske e-bog om bemandede vagtcentraler.

4 cases
februar 12, 2018

4 cases

Denne e-bog er en samling af fire interessante cases om elektroniske låse i Holstebro Kommune, udvikling og test af en ny alarmsender, Nordfyns Kommune i front og Marienlund Plejecenter i Silkeborg.

Sikkerhed i ældreplejen gennem årene
december 14, 2017

Sikkerhed i ældreplejen gennem årene

Velfærdsteknologi ... begrebet blev brugt første gang for blot 10 år siden – i 2007. Men hvordan så det ud, når vi kigger lidt længere tilbage? Det gør vi i denne e-bog, der handler om udvikling af sikkerheden inden for ældreplejen gennem årene. Du kan bl.a. læse om det første system til demenssikring og overgangen fra kaldeanlæg med kabler til trådløse anlæg.

Alene på arbejde
oktober 31, 2017

Alene på arbejde

Mange faggrupper arbejder alene og er glade for det. Men især aften- og nattevagter kan medføre et behov for ekstra fokus på personalets sikkerhed. Det er emner, som behandles i denne e-bog. ”Alene på arbejde” beskriver, hvad der kan gøres for at højne plejepersonalets sikkerhed – både på plejecentret og hos det udekørende personale. Du kan bl.a. læse om, hvordan forskelligt alarmudstyr og træning i konflikthåndtering kan højne chancen for, at hjælpen når frem, inden der sker personskade.

Når hjemmeplejen bliver nøglefri
juni 20, 2017

Når hjemmeplejen bliver nøglefri

Væk med traditionelle nøgler og ind med elektroniske låse. Sådan ser det ud i hjemmeplejen hos ca. halvdelen af de danske kommuner. Giver det højere sikkerhed? Større tryghed? Er der en økonomisk gevinst? ”Når hjemmeplejen bliver nøglefri” baserer sig ikke på et bestemt låsesystem, men er udarbejdet på tværs af fem leverandører. E-bogen giver bl.a. inspiration i overvejelserne om at indkøbe elektroniske låse til hjemmeplejen. Den kommer også med forslag til at forvente noget mere af et elektroniske låsesystem. Og så får du et indblik i en undersøgelse for brug af elektroniske låse i 15 danske kommuner.

A Piece of Cake?
marts 7, 2017

A Piece of Cake?

Hvilke udfordringer har kommunernes IT-afdelinger inden for plejeområdet? Hvordan er beslutningsprocessen for indkøb af udstyr? Er det altid "A Piece of Cake"? Det har vi set på via en undersøgelse, som vi har gennemført hos de IT-ansvarlige i kommunerne. Og så har vi samlet det i en e-bog til dig.