High Tech Summit

Tunstalls salgschef, Anette Stjerne (nr. to fra højre), deltog den 11. oktober i en paneldebat om fremtiden inden for velfærdsteknologi i plejesektoren. Hun var en del af panelet pga. et stort kendskab til teknologiske løsninger, arbejdsgange og udfordringer for medarbejderne i plejesektoren.

Udfordringerne i forbindelse med opsætning af ny teknologi i plejesektoren består ofte i, at teknikken berører mange faggrupper. Der er bl.a. tale om plejepersonale, administrativt personale, servicemedarbejdere og IT-afdelinger.

Velfærdsteknologi og IT-afdelinger

I kommunerne rykker flere og flere opgaver, omkring velfærdsteknologi, ind i IT-afdelingerne. De overtager dermed opgaver med udstyr, der vedrører borgere og personale i plejesektoren. Som leverandør skal vi derfor have et indgående kendskab til personalets daglige udfordringer. Og det har vi. Men vi har også kendskab til, hvordan de teknologiske løsninger bliver en naturlig del af IT-afdelingen. Dette kunne Anette Stjerne fortælle de mange tilmeldte deltagere om.

Deltagerne kunne også høre om, hvordan kommunerne kan få et samlet overblik over udstyr på de forskellige plejecentre. Overblik er bl.a. til stor gavn for IT-afdelinger og administrative medarbejdere, når de bliver inddraget i beslutningsprocessen omkring udstyr til plejecentrene.

Overblik med Composio

Hvordan kan der skabes overblik? Det kan der med Composio, der er en kommunikationsplatform, som er udviklet af Tunstall. Til forskel fra andre løsninger, så kan Composio dække alle kommunens plejecentre, institutioner og hjemmepleje. Én samlet løsning giver kommunen og IT-afdelingen et godt overblik, ligesom de kan generere forskellige statistikker og rapporter.

Hightech blev arrangeret af PACE

PACE stod bag arrangementet, der blev afholdt på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) i Lyngby. PACE er et 4-årigt forsknings- og industriprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet, SIF-Gruppen, plejehjemmene Skovhuset og Ryetbo, samt DTU Compute.

Læs mere om Composio HER >

Tilbage