Digitaliseringsmessen 2018

Bid Manager Klaus Riisberg tager et stemningsbillede, mens chefkonsulent Peter W. Churchill har store armbevægelser i baggrunden.

Hvordan kan Tunstall bidrage til velfærdsudvikling i kommunerne? Det var et af de spørgsmål, som Digitaliseringsmessens mange besøgende kunne få svar på. Vel at mærke, hvis de besøgte stand A1.

En totaloplevelse for deltagerne

Messen henvender sig til offentlige politikere, ledere og medarbejdere, der arbejder med og interesserer sig for digitalisering og IT. Arrangørerne er KL, Borgerservice Danmark og KIT@. Samarbejdet sikrer, at messen viser alle sider af digitaliseringen og giver deltagerne en totaloplevelse inden for det digitale område.

Fokus på overblik og effektiviseringsmuligheder

Tunstall var repræsenteret på messen for 4. gang. Vores stand var også i år velbesøgt af folk fra forskellige områder, fx børnehaver, ældreområdet, borgerservice og IT-afdelinger. De kunne høre om vores løsninger, der passer fint til det fællesoffentlige mål om øget digital kommunikation – med fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne.

Hos Tunstall kan vi integrere vores software med kommunens kommunikations- og monitoreringssystemer. Her kan nævnes vores Composio, der kan hjælpe kommunerne med et samlet overblik over udstyr på de forskellige institutioner. Noget, der er til stor gavn i IT-afdelingen, når den bliver inddraget i beslutningsprocessen omkring udstyr til institutionerne.

Digitaliseringsmessen

Digitaliseringsmessen er en platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. Målet med messen er at give kommunerne inspiration til, hvordan de igangsætter kommunalpolitiske drøftelser af perspektiver, muligheder og udfordringer ved at bruge ny teknologi i nye velfærdsløsninger.

Odense Congress Center dannede igen i år rammerne for messen, der blev afholdt for 10. gang.

Tilbage