Telemedicin

Telemedicin– hvad er det?
Danmark står over for betydelige udfordringer med et stort og voksende antal behandlings- og plejekrævende ældre, der lider af en eller flere kroniske sygdomme. Statens Institut for Folkesundhed skønnede i 2007, at 1,8 millioner danskere, eller knap 40 pct. af den voksne befolkning havde mindst én kronisk sygdom. Over halvdelen af kontakterne til almen praksis og knap 30 pct. af indlæggelserne på landets hospitaler knyttes til kroniske sygdomme. Telemedicin, selvmonitorering og patient-empowerment er ikke kun muligheder, men nødvendigheder blandt andre tiltag, for at imødekomme denne store udfordring.

Ovennævnte udfordringer øger interessen for telemedicinske løsninger, også kaldet Telehealth. Virksomheden Tunstall har udviklet en løsning, der gør det muligt, at involvere og uddanne patienten i bedre håndtering af egen sygdom – ved brug af unikke hjemme-monitoreringsløsninger og intelligent software til behandling og præsentation af data.

Hvordan fungerer det?
En lille boks, Mymedic, installeres i eget hjem, og benyttes som kommunikationsværktøj til klinikere. Mymedic fungerer sammen med tilbehør som pulsmåler, temperaturmåler, blodtryksmåler, vægtmåler, spirometer, blodsukkermåler, samt EKG-måling og koagulationsmåling. Mymedic guider borgeren gennem hele processen – via et tekstdisplay og lydmeddelelser. Data sendes dernæst til fx hospital (via telefonnet og en server). Sammen med intelligent software behandles og præsenteres data, så sundhedsressourcerne kan kanaliseres derhen, hvor de gør størst nytte.

Hvem kan benytte løsningen?
Løsningen er for mennesker, der lever i eget hjem – med fx hjerteproblemer, diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk. Ved målinger i eget hjem, kan der spares tidskrævende ture til hospitalet eller egen læge.

Telemedicinsk Service Center
Løsningen er medicinsk godkendt og Tunstalls eget Telemedicinske Service Center understøtter udrulning af hjemmemonitorering – helt fra indrulring af patienter i programmerne til filtrering af data, så det kliniske personale kan fokusere på valide kliniske data og ikke bruge kostbar tid på at drive processen.

Yderligere information om telemedicin
Book et møde på telefon 87 93 50 00 eller kontakt vores konsulent indenfor telemedicin, Sanne Bælum, direkte på telefon 30 30 22 35 eller mail: sbm@tunstallnordic.com