SwanMobile – mobil alarmhåndtering

SwanMobile

SwanMobile er et program, der gør det nemt og overskueligt for personalet at anvende mobiltelefoner til modtagelse og håndtering af alarmer. Alarmer vises i telefonens display, samtidig med en lyd – indtil personalet accepterer eller afviser alarmen.

Personalet kan øjeblikkeligt modtage og håndtere alarmer. Og med få tastetryk er det muligt at:  

  • Acceptere eller afvise alarmer  
  • Logge sig ind og ud af prædefinerede alarmgrupper  
  • Tilknytte sig systemet som kontaktperson

Alarmer vil altid blive modtaget – uanset, hvad mobilenheden ellers bliver brugt til.