Personalesikkerhed

Når sikkerhed er en del af hverdagen
Nogle medarbejdere er udsat for overfaldsfare i forbindelse med udførelsen af deres daglige arbejde. Et personale-sikringssystem kan derfor være løsningen for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Stor fleksibilitet
Vi tilbyder et unikt, trådløst system med stor fleksibilitet. Det betyder, at alarmudstyret kan ændres og tilpasses efter behov. Medarbejderne kan tilmed dele udstyret på de forskellige vagter.

Lydløs alarm
Det kan have sine fordele, at kunne sende en alarm diskret og uden lyd. Dette er muligt med en lille alarmsender, der kan sende alarmen til en trådløs telefon, en personsøger eller en central. Alarmsenderen kan bæres diskret i en lomme eller placeres under et skrivebord.

Personale, der færdes alene
Der findes en trådløs, radiobaseret alarmsender med indbygget faldsensor og positionsangivelse. Plejecenteret kan opdeles i zoner, så alarmesenderen bliver opdateret, efterhånden som personalet bevæger sig rundt.

Download e-bogen "Alene på arbejde – gode råd om sikkerhed" her >

Læs brochure om personalesikkerhed >