Teknisk overvågning

Teknisk overvågning

Overvågning af systemet er en vigtig ting, så vi tilbyder et overvågningsmodul til Composio/TeleVagt-controlleren.

Supervisor servicen på Composio/TeleVagt-controlleren sender et keep alive signal til kontrolenheden. Såfremt Supervisorsoftwaren registrer en fejl på Composio/Televagt-controlleren, stopper den keep alive signalet. Ved udeblivelse af keep alive signalet på kontrolenheden, initieres der et opkald til vores døgnbemandede vagtcentral via tryghedsalarmen. Personalet vil nu modtage et opkald med besked om problemer med controlleren – og at der skal rekvieres en tekniker til at løse opgaven.

Teknikeren logger på controlleren, konstaterer fejlen og starter fejlretning med det samme.

Tilkobles tryghedsalarmen en analog linje, kan forbindelsen til GSM-nettet overvåges.

Se produktblad HER >